skip to Main Content

Vattenstånd och vattenföring 2021-09-23

Vattenstånd i Helge å 0.22 m.ö.h
Vattenstånd i havet -0.06 m
Vattenföring i Torsebro 13.7 m3/s

 

Värden registreras av C4-Teknik endast på vardagar.

Välj dag, månad år

Datumsnurra?

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Back To Top
Translate »