skip to Main Content

Vattenstånd och vattenföring 2022-11-30

Vattenstånd i Helge å 0.21 m.ö.h
Vattenstånd i havet 0.03 m
Vattenföring i Torsebro 16.5 m3/s

 

Värden registreras av C4-Teknik endast på vardagar.

Välj dag, månad år
Övergång från RH70 till RH2000

Alla värden fram till och med 2014-12-10 är mätta i höjdsystemet RH70 och därefter i RH2000. Ett vattenståndsvärde i Kristianstad är 9 cm lägre enligt RH70 jämfört med RH2000. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.

Back To Top
Translate »