Projektbeskrivning

Projektet ”Våtare mark” syftar till att hålla kvar vatten i landskapet, jämna ut flöden, bli bättre rustade att möta klimatförändringar, skapa mer grundvatten och få en större mångfald arter och miljöer.

”Våtare mark” är en satsning på våtmarksanläggning i skogslandskapet längs Helge å och Bivarödsån. Markerna som läggs under vatten är oftast inte särskilt produktiva för markägarna. De nya våtmarkerna kan förutom att leverera viktiga ekosystemtjänster gynna jakt och vilt som kommer för att dricka. Dessutom kan vattnet bli en resurs vid torra somrar.

Ökad vattentillgång i skogen ger inte bara en extra försäkring vid torka, utan kan även bidra till en direkt produktionsökning. En annan aspekt som har kommit fram under projektets gång är tillgången på vatten vid exempelvis skogsbränder.

Intresset från skogsägare som vill utföra åtgärder på sin mark har varit stort, vilket har varit grunden för en ny LONA ansökan.

Snabba fakta

Projektnamn: Våtare mark
Medverkande: Markägare och Biosfärområde Kristianstads Vattenriket
Finansiärer:  LONA-medel
Budget: 5,3 miljoner
Genomförs: 2018-2021.
Kontakt: Carina Wettemark carina.wettemark@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 13
Miljömål nr 15

Läs mer

Back To Top
Translate »