Projektbeskrivning

En gång i tiden gick det att åka med ångbåt mellan Kristianstad och Ekenabbens festplats. På vägen la den till vid ångbåtsbryggan på Udden. Ångbåten Thor trafikerade sträckan mellan 1903-09. En tur kostade tio öre.

För att skapa sjökontakt röjdes buskar, träd och vass under sommaren 2022.  Även under 2023 klipptes vassen medan övriga åtgärder pausades på grund av större anläggningsarbete i området. Framåt kommer trappan lagas så det blir lättare att ta sig ut mot Hammarsjön.

I angränsning till stigen växer gamla, grova ekar. Under årens lopp har de fått konkurrens av träd och buskar runt omkring. Nu har ekarna friställts för att kunna utvecklas under lång tid framåt. En ek kan vara hem åt insekter och andra arter i flera hundra år. Träd som tagits ned har lagts i högar, så kallade biodepåer, till nytta för arter som är beroende av död ved.

Det är Bengt Hellberg som väckte tanken att lyfta Uddens sydspets ur sin dvala. På 1950 och 60-talet fanns även en fiskestig direkt söder om motorvägen ner till Hammarsjön. Hammarsjöns bästa fiskeplatser med strömt vatten, enligt Bengt Hellberg, som fiskat här i sin ungdom. Stigen röjs och klipps nu årligen och när vattnet är lågt går det bra att fiska längs Udderännan igen. Observera att vissa lågpunkter kan vara fuktiga delar av året och att det pågår anläggningsarbete i området.

Snabba fakta

Projektnamn: Uddens historia plockas fram på nytt
Medverkande: Tekniska förvaltningen och Biosfärkontoret.
Genomförs 2021 –
Kontakt: Pyret Ovesson pyret.ovesson@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 3
Miljömål nr 11
Back To Top
Translate »