Dagslända. Foto: Kristian Gärdsborn
Gissa fejset

Rätt svar: 2 Dagslända

Jag är en dagslända – en insekt som lever nästan hela mitt liv under vatten. Jag kryper i bottensanden och gömmer mig för hungriga fiskar. En dag kommer jag att byta skepnad och flyga upp i luften. Jag parar mig och lägger ägg, sen har jag gjort mitt här i livet.

Foto: Kristian Gärdsborn.

Back To Top
Translate »