Ett av målen i Unsescos biosfärprogram är att främja forskning och utbildning om biologisk mångfald och hållbarhet. I Biosfärområde Kristianstads Vattenrike pågår ett kontinuerliget arbete med att ta fram och sprida ny kunskap och att uppmuntra till naturupplevelser i området. På naturum får skolbarn kunskap om biologisk mångfald och hållbar samhällsutveckling genom undervisning och biosfärläger.

Högskolan Kristianstad har en viktig roll som forskningsnod i Vattenriket. Forskningsprojekt och examensarbeten är källor till ny kunskap. Resultatet av forskning, inventeringar och provtagningar sprider biosfärkontoret i artiklar på hemsidan, pressmeddelanden, skriftserien Vattenriket i fokus och vid konferenser.

Genom att utbilda biosfärambassadörer och samarbeta med Vattenrikets vänner förankrar vi arbetet med biosfärområdet i bygden. Vännerna samlar också in pengar och stöttar olika projekt i Vattenriket.

I kommunens strategiska färdplan finns mål om ett rikt, hållbart och tillgängligt friluftsliv, ett hälsosamt åldrande, goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter för alla genom hela livet och god hälsa med fokus på barn och personer med utländsk härkomst.

Vi bidrar till att nå dessa mål genom att underlätta for allmänheten, elever och forskare att ta del av den värdefulla naturen i Vattenriket. Ett väl fungerande flöde av information, med allt från hemsida och foldrar till vägskyltning och ledmarkering, är viktiga delar i arbetet.

Naturum Vattenriket är en central mötesplats för alla i biosfärområdet. Det är också startpunkten för ett besök i Vattenriket. Här finns 21 besöks-platser med utemuseer, segelskärmar, spångade leder och fågeltorn. Flera av platserna är tillgängliga för barnvagnar och rullstolsburna.

 

Back To Top
Translate »