skip to Main Content

Projektbeskrivning

SeaMan är första steget i ett Interreg-projekt som syftar till att arbeta med havsmedvetenhet och ”Ocean Literacy” i södra Östersjöområdet. Inom ramen för projektet arrangeras träffar för utbyte av kunskaper och erfarenheter kring utbildning, attitydförändring och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster i kustnära samhällen och verksamheter. Fokus ligger på turism, sjöfart och båtliv.

Under första projektträffen besökte projektgruppen – som omfattar organisationer från Sverige, Polen, Litauen och Tyskland – Kristianstad och Åhus. Naturvägledare från naturum Vattenriket höll introduktion till våra arbetsmetoder och pedagogiska verktyg med fokus på Östersjön. Under sommaren 2023 besöker vi den polska staden Elblag för en workshop som bland annat fokuserar på hur havsmedvetenhet och sportevenemang kan integreras. Inom ramen för SeaMan kommer vi även att söka medel för att vidareutveckla vår marina pedagogik och köpa in ny utrustning.

Snabba fakta

Projektnamn: SeaMan
Medverkande: Naturum Vattenriket, Euroregion Baltyk (Polen), EUCCD (Tyskland), Grupa Wodna (Polen), Elblag Port (Polen), Zalgiris (Litauen)
Finansiärer: Interreg
Total budget: 95000 kr.
Genomförs 2023.
Kontakt: Erik Kohlström erik.kohlstrom@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 4
Miljömål nr 9
Miljömål nr 11
Miljömål nr 14
Miljömål nr 15
Miljömål nr 17

Läs mer

Back To Top
Translate »