skip to Main Content
Tranmatning Vid Pulken. Foto: Patrik Olofsson/N

Tranornas b&b vid Pulken

Tranor äter gärna av nysått korn och vete. Skadorna på vårsådden kan bli omfattande. Sedan 1997 samarbetar Biosfärenheten med lantbrukare,…

Sånnarna Med Kor. Foto: Patrik Olofsson/N

Nya naturreservat

Sedan 2005 har Biosfärkontoret arbetat med att skydda viktig natur och bevara hotade arter i området. Ett gott exempel är…

Ny Våtmark Och Fågelskådare Vid Hamilton Hill. Foto: Åsa Pearce

Nya våtmarker

Sedan ett tiotal år tillbaka arbetar Biosfärkontoret aktivt för att minska transporten av näringsämnen till Hanöbukten. Totalt har drygt 150…

Back To Top
Translate »