Tranmatning Vid Pulken. Foto: Patrik Olofsson/N

Tranornas b&b vid Pulken

Tranor äter gärna av nysått korn och vete. Skadorna på vårsådden kan bli omfattande. Sedan 1997 samarbetar Biosfärenheten med lantbrukare,…

Ny Våtmark Och Fågelskådare Vid Hamilton Hill. Foto: Åsa Pearce

Gräva nya våtmarker

Sedan ett tiotal år tillbaka arbetar Biosfärkontoret med att anlägga nya våtmarker i både skogs- och odlingslandskapet. Totalt har drygt…

Back To Top
Translate »