Barn Tittar På Tångräka I Vid Stranden.

Förbättra livet i Östersjön

Biosfärkontoret gör åtgärder både på land och i vatten för att förbättra livet i havet. För att minska övergödningen gäller…

Ny Våtmark Och Fågelskådare Vid Hamilton Hill. Foto: Åsa Pearce

Gräva nya våtmarker

Sedan ett tiotal år tillbaka arbetar Biosfärkontoret med att anlägga nya våtmarker i både skogs- och odlingslandskapet. Totalt har drygt…

Back To Top
Translate »