skip to Main Content
Biosphere For Baltics Träff I Vattenriket I Maj 2018 Illustrerades Live. Foto: Ebba Trolle

Samarbete för Östersjön

Biosphere for Baltic är ett projekt som lyfter fram biosfärområdenas roll i arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. …

Filmen Ekosystemtjänster I Vattenriket

Film om ekosystemtjänster i Vattenriket

Filmen ”Ekosystemtjänster i Vattenriket” visar att Biosfärområdet Kristianstad Vattenrike rymmer många olika ekosystemtjänster. Den berättar vilka de är, varför de…

Håvade Småkryp På Burk. Foto: Mattias Roos, Kristianstads Kommun

Forskning om ekosystemtjänster

I Naturvårdsverkets forskningssatsningen "Värdet av ekosystemtjänster" har två av sju forskningsprojekt koppling till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Projekten pågick 2013- 2016.…

Utemuseum Äspet. Foto: Åsa Pearce

Besöksplatser

I Vattenriket finns 21 besöksplatser ute i landskapet. Syftet är att de ska ge besökarna ny kunskap om områdets  natur-…

Fågeltornet Vid Pulken är Tillgängligt Med Rullstol. Foto: Åsa Pearce

Vattenriket för alla

Få platser i Sverige har så rik och varierad natur som Vattenriket. De senaste tio åren har vi arbetat aktivt…

Vandra Bland Ramslök Och Sippor På Nora Lingenäset. Foto: Karin Magntorn

Vattenrikeleden

En ny vandringsled växer fram i Vattenriket, SL6 Vattenriket. Leden ska gå från norr till söder genom fantastiskt rik och…

Naturpedagogik Med Skolklasser. Foto: Mattias Roos, Kristianstads Kommun

Biosfärklassrum

Biosfärklassrum är verktyg för att uppleva, undersöka och komma till insikt om Vattenrikets biologiska och kulturhistoriska värden och det biosfäriska…

Paddling Med Storkanot Under Biosfärlägret.

Biosfärläger

På sommarlovet erbjuder naturum Vattenriket ett Biosfärläger för 20 skolbarn i åldrarna 10-14 år. Under en vecka får barnen lära…

Information Om Vattenriket Och Naturum Finns På Tio Språk Inne På Naturum. Foto: Åsa Pearce

Ny i Vattenriket

I naturums utställning finns en pekskärm som berättar om Vattenriket och naturum på tio språk. Skärmen är en konkret del i…

Tranvärd Vid Pulken I Vattenriket. Foto: Mattias Roos, Kristianstads Kommun

Tranvärdar

I månadsskiftet mars-april rastar tusentals tranor i Vattenriket. Vid utemuseum Pulken syns de bra från tornet när de dansar, vilar…

Biosfärambassadörer. Foto: Åsa Pearce

Biosfärambassadörer

Sedan 2013 utbildar Biosfärkontoret biosfärambassadörer som en del i arbetet med att involvera lokalbefolkningen. Deltagarna får lära sig om Biosfärområde…

Back To Top
Translate »