skip to Main Content
Biosphere For Baltics Träff I Vattenriket I Maj 2018 Illustrerades Live. Foto: Ebba Trolle

Samarbete för Östersjön

Biosphere for Baltic är ett projekt som lyfter fram biosfärområdenas roll i arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. …

Håvade Småkryp På Burk. Foto: Mattias Roos, Kristianstads Kommun

Forskning om ekosystemtjänster

I Naturvårdsverkets forskningssatsningen "Värdet av ekosystemtjänster" har två av sju forskningsprojekt koppling till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Projekten pågick 2013- 2016.…

Hans Cronert Intervjuas Om Järnproblematiken På Strandängarna. Foto Åsa Pearce

Lokal handlingskraft

I samband med sommaröversvämningen 2007 uppmärksammade Vattenrikets naturvårdssamordnare Hans Cronert höga halter järn och aluminium på strandängarna längs Helgeån. Järnet…

Naturums Hörsal Passar Bra För Konferens. Foto: Karin Magntorn

Forskningskonferensen Biosfär

Biosfär - med inblickar och utblickar från Vattenriket. Sedan 2010 samlas alla med intresse för forskning i Vattenriket till en…

Back To Top
Translate »