skip to Main Content
Christianstad Symfoniker Ger Händels Water Music I Konsertserien Musik I Redet.

Inte bara för Fjällrävenfolket

På naturum Vattenriket arbetar vi för att skapa en attitydförändring till ett hållbarare samhälle, där Vattenriket värden står i fokus.…

Naturums Hörsal Passar Bra För Konferens. Foto: Karin Magntorn

Forskningskonferensen Biosfär

Biosfär - med inblickar och utblickar från Vattenriket. Sedan 2010 samlas alla med intresse för forskning i Vattenriket till en…

Naturpedagogik Med Skolklasser. Foto: Mattias Roos, Kristianstads Kommun

Biosfärklassrum

Biosfärklassrum är verktyg för att uppleva, undersöka och komma till insikt om Vattenrikets biologiska och kulturhistoriska värden och det biosfäriska…

Vattenriketsnurran

Nya pedagogiska verktyg

Naturum Vattenriket har tagit fram en verktyg för att kunna ta reda på hur en bäck eller å mår och…

Paddling Med Storkanot Under Biosfärlägret.

Biosfärläger

På sommarlovet erbjuder naturum Vattenriket ett Biosfärläger för 20 skolbarn i åldrarna 10-14 år. Under en vecka får barnen lära…

Lugn Av Naturen

Lugn av naturen

Naturen har lugnande, stärkande och läkande effekter enligt forskning. Sänker blodtryck och puls, ökar koncentrationsförmågan. Det har naturum Vattenriket tagit…

Information Om Vattenriket Och Naturum Finns På Tio Språk Inne På Naturum. Foto: Åsa Pearce

Ny i Vattenriket

I naturums utställning finns en pekskärm som berättar om Vattenriket och naturum på tio språk. Skärmen är en konkret del i…

Tranvärd Vid Pulken I Vattenriket. Foto: Mattias Roos, Kristianstads Kommun

Tranvärdar

I månadsskiftet mars-april rastar tusentals tranor i Vattenriket. Vid utemuseum Pulken syns de bra från tornet när de dansar, vilar…

Back To Top
Translate »