Att Kebenekaise är Sveriges högsta topp vet de flesta, men hur många känner till att Sveriges lägsta markpunkt ligger i Kristianstad? Lägsta punkten är -2,32 meter under havsytan i höjdsystemet RH2000 (-2,41 meter enligt det tidigare RH70). Vid Lägsta punkten finns segelskärmar som berättar om områdets historia och här finns även en mätställning där man kan se hur högt vattnet hade nått om inte vallen vid Hammarslund funnits.

Området där lägsta punkten ligger var tidigare en vik av Hammarsjön, den så kallade Nosabyviken. På den gamla sjöbotten ligger idag förutom Sveriges lägsta markpunkt också bla Kristianstads Centralsjukhus och reningsverket.

På 1860-talet byggde den engelske ingenjören Millner en vall tvärs över sjöviken och pumpade bort vattnet för att få mer åkermark. Till sin hjälp att få över vattnet från viken och ut i Hammarsjön användes ångmaskiner som drev så kallade archimedesskruvar. En sådan sex meter lång skruv finns kvar vid vallen nära Ekenabben och här finns även mer information om torrläggningen av Nosabyviken.

Egentligen var torrläggningsföretaget bara en del av ett större projekt som gick ut på att valla in Helgeån med följd att både Hammarsjön och Araslövssjön skulle bli torrlagda. På grund av ekonomiska och praktiska problem avbröts arbetet och sjöarna finns idag kvar som en värdefull del i Vattenriket.

Uppleva och göra vid Lägsta punkten

Läs om platsen

På platsen finns informationsskyltar och en installation som visar hur lågt lägsta punken är i förhållande till vattenståndet i Helge å och havet.

Ta en paus

Vid lägsta punkten finns fikabord att slå sig ner vid.

Tillgänglighet

Det går att köra bil fram till en vägbom ca 300 meter från Lägsta Punkten. Därifrån tar man sig via en grusväg som kan vara gropig, fram till Lägsta Punkten. Mer detaljerad information om tillgängligheten hittar du på Equalitys hemsida.

Hitta hit

Med buss: Stadsbuss 3 till hållplats Aqvarellen. Härifrån är det 1 km promenad till Lägsta punkten.

Med bil: Lägsta Punkten ligger strax öster om infarten från E22 mot Kristianstads centrum och sjukhuset. Följ brunvit skyltning från rondellen. Parkera bilen och gå till fots den sista biten 300 meter fram till Sveriges lägsta markpunkt.

Just nu pågår ombyggnad av Reningsverket. Det går bra att besöka Lägsta punkten under byggtiden. Följ brunvit skyltning från rondellen. Parkera bilen och gå till fots sista biten, cirka 300 meter. 

Brunvit vägvisning
Back To Top
Translate »