En person går i grunt vatten i en våtmark som omges av frodigt gräs.

Projektbeskrivning

Mark och växtlighet lagrar stora mängder kol. Genom att öka inlagringen av organiskt kol kan vi minska mängden växthusgaser i atmosfären och mildra den globala uppvärmningen.

Under 2024 genomförs en kartläggning av mängden kol i mark och växtlighet i Kristianstads kommun. Även förändringar i mängden kol i olika områden, det vill säga kolbalansen, uppskattas.

Under projektet ska det även tas fram en lista på potentiella åtgärder för att öka kolförråden i mark och växtlighet i kommunen. Åtgärdernas klimateffekt, kostnad, sidoeffekter och lokala potential ska beskrivas för att sedan fungera som underlag för kommunens fortsatta klimatarbete. Exempel på åtgärder kan vara återvätning av torvmark, bygga med trä, eller att omvandla hårdgjorda ytor till grönområden.

Arbetet är en del av kommunens klimat- och miljöplan och förväntas resultera i en rapport som presenteras i juni 2024.

Snabba fakta

Projektnamn: Kolbalans i Kristianstad
Medverkande: Biosfärkontoret, Hållbarhetsenheten
Finansiärer: Kristianstads kommun
Genomförs 2024
Kontakt: Mattis Vindelman mattis.vindelman@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 13
Back To Top
Translate »