Projektbeskrivning

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är med i Hela Sverige blommar, ett samarbetsprojekt i Hushållningssällskapets regi mellan lantbrukare, rådgivare, maskinstationer och sponsrande företag/organisationer. Projektet ska få lantbrukare att odla pollen- och nektarproducerande växter på åkermark. Målet är att så 1000 hektar blommande fältkanter och trädor hos drygt 800 lantbrukare i hela Sverige.

Att odla nektar- och pollenrika blommor som honungsört, bovete och klöver gynnar humlor och bin som bland annat pollinerar raps, bönor och klöverfrö. Grödan är även bra för blomflugor och parasitsteklar som är naturliga fiender till skadegörare. Fröblandningen är designad för att erbjuda föda åt insekterna under så lång tid som möjligt på säsongen. Gladare pollinatörer har många positiva effekter. Fler insekter ger föda till rapphöns och andra fåglar och fältkanterna och trädorna fungerar som skydd åt fältvilt och större klövvilt.

Vill du också ha blommande marker?
Kontakta Hushållningssällskapet eller Biosfärkontorets Pyret Ovesson, tel 072 467 82 39, pyret.oversson@kristianstad.se.

Snabba fakta

Projektnamn: Hela Sverige blommar
Medverkande: Biosfärkontoret är samarbetspartner i projektet som drivs av Hushållningssällskapet.
Genomförs 2020-
Kontakt: Pyret Ovesson pyret.ovesson@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 15

Delta i projektet

Back To Top
Translate »