Fladdermöss i Vattenriket

Det är dags att lyfta fladdermössen i Vattenriket!

Projektet går delvis ut på att inventera fyra tätortsnära områden med höga rekreativa värden. Vi sprider kunskap om fladdermöss till allmänheten genom att anordna fältvandringar och erbjuda rådgivningar om hur man kan gynna fladdermöss på sin egen tomt eller mark. På naturum Vattenriket kommer barn att kunna vara med och snickra egna fladdermusholkar. Vi vill inspirera både vuxna och barn att lyfta blicken mot natthimlen och lära sig om mörkrets jägare.

Vi kommer även att göra åtgärder för förbättrar för fladdermöss genom att sätta upp holkar och märka ut evighetsträd inom kommunalt förvaltade skogsområden. Ett evighetsträd skall få stå och bli stort, gammalt och få falla ihop av sig själv. Gamla träd utvecklar många håligheter och andra strukturer som är värdefulla boplatser för fladdermöss. Gamla träd gynnar även insekter och fåglar.

Genom att få kunskap om vilka fladdermöss som finns i våra kommunala skogar kommer vi att kunna anpassa kommunens förvaltning för att gynna dem. Samtidigt vill vi lyfta fladdermössen genom information och olika arrangemang som bygger på deltagande och engagemang. På så vis ökar vi både den allmänna medvetenheten om fladdermöss men också intresset att själva vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Genom att sprida kunskap om fladdermöss och deras roll i ekosystemet kan människor komma närmare naturen och få rikare naturupplevelser.

Snabba fakta

Projektnamn: Fladdermöss i Vattenriket
Medverkande: Biosfärkontoret, Naturskyddsföreningen i Kristianstad Bromölla, markägare
Finansiärer: LONA-bidrag (Naturvårdsverket via Länsstyrelsen Skåne) och Kristianstads kommun
Total budget: 295 000 kr
Genomförs 2021 – 2023
Kontakt: Dan Gerell dan.gerell@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 15

Läs mer

Back To Top
Translate »