skip to Main Content
Några besöksplatser i Vattenriket

Naturum

Norra Lingenäset

Hercules

Pulken

Äspet

Film om Biosfärområde Krisitanstads Vattenriket

Film om ekosystemtjänster i Vattenriket

Filmen ”Ekosystemtjänster i Vattenriket” visar att Biosfärområdet Kristianstad Vattenrike rymmer många olika ekosystemtjänster. Den berättar vilka de är, varför de är viktiga och vad Vattenriket gör för att stödja dem. Filmen finns på svenska och engelska.

På senare år har begreppet ekosystemtjänst blivit ett allt viktigare begrepp inom hållbar samhällsplanering. Enligt Naturvårdsverkets definition är ekosystemtjänster de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande.

Under 2017 var ekosystemtjänster ett övergripande fokus för Vattenrikets verksamhet. En del i arbetet var att kommunicera begreppet. Därför tog vi fram en film som visar de ekosystemtjänster som finns i Vattenriket, varför de är viktiga och vad Vattenrikets ekologer med flera gör för att stödja dem.

Filmen berättar på ett lättillgängligt och tilltalande sätt utifrån Vattenrikets värdeord: artrikt, kunskapsrikt, idérikt, upplevelserikt och glädjerikt. Den fokuserar på möjligheter och lyfter fram det positiva som görs för att gynna ekosystemtjänsterna i Vattenriket.

Back To Top
Translate »