Projektbeskrivning

Projektet syftar till att ta fram ett koncept där besökare kan uppleva Vattenrikets natur och kultur till fots längs Skåneleden, med cykel på Sydostleden och från kanot på Helge å. Längs vägen möter de traditionellt brukade strandängar och ålfisketraditioner.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike med naturum lockar omkring 350 000 besökare om året. Naturturism är en växande del av besöksnäringen. Vattenriket är en viktig del i Kristianstads kommuns utveckling som turistdestination, i arbetet med att uppmuntra hållbar naturturism och skapa förutsättningar för hållbar företagsutveckling.

Vattenrikets 21 besöksplatser och naturum är en resurs för turistiska aktörer. Här finns leder, spänger, fågeltorn och fikaplatser. Besöksplatserna erbjuder också utställningar, aktiviteter och naturvägledning.

Under 2021 gick Kristianstads kommun och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike med i naturkartan. Det ger nya möjligheter att visa upp och marknadsföra Vattenriket som en hållbar destination med ett stort utbud friluftsaktiviteter.

Snabba fakta

Projektnamn: Attraktivs besöksmål
Medverkande: Biosfärkontoret i samarbete med Kommunledningskontorets näringslivsutvecklare.
Finansiärer: Kristianstads kommun
Kontakt: Åsa Pearce asa.pearce@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 3
Miljömål nr 8
Miljömål nr 12
Miljömål nr 17
Back To Top
Translate »