Projektbeskrivning

Utvalda vägkanter längs cykelbanor i Vattenriket klipps först i slutet av sommaren för att gynna blomningen. Tillsammans med Tekniska förvaltningen har hittills 15 km särskilt magra och blomrika sträckor valts ut. Härlövsängaleden och cykelvägen mellan Rinkaby och Horna är två sträckor där blommor och bin gynnas av projektet.

Genom att klippa de blomrika vägkanterna först på sensommaren hinner blommorna fröa av sig. Genom att klippa mindre sparar kommunen pengar, vi får ännu fler vackra blommor längs cykelvägarna och våra vilda pollinatörer har bordet dukat hela sommaren.

Under sommaren 2021 har nya sträckor inventerats och gamla utvärderats för att utöka våra artrika vägkanter samtidigt som vi upprätthåller en god farbarhet på cykelvägarna.

Håll utkik efter skylten ”Artrik vägkant” längs våra cykelbanor!

Karta artrika vägkanter förvaltade av Kristianstads kommun

Karta där artrika vägkanter är markerade i Vattenriket

Snabba fakta

Projektnamn: Artrika vägkanter längs cykelbanor
Medverkande: Tekniska förvaltningen, Biosfärkontoret
Finansiärer:  Kristianstads kommun
Genomförs: 2020-
Kontakt: Dan Gerell dan.gerell@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 11
Miljömål nr 15
Back To Top
Translate »