Kompletterande bilder till ansökan av Naturbonusen 2024

Karta med markerade stigar

HASSELSTIGEN. Orange markering visar förslag på en ny vandringsled som skulle knyta ihop stigarna vid Klackabacken i norr med området Mansdala i söder.

Utemuseum Äspet. Tre informationsskyltar i form av segel och några personer som läser på skyltarna.

SEGELSKÄRMAR. Äspet i Åhus är en av Vattenrikets besöksplatser. De karaktäristiska segelskärmarna informerar om platsens natur- och kulturvärden.

FLITIGT NYTTJADE LEDER. Skåneleden SL6 Vattenriket och Linnérundan i är två av Vattenrikets populära leder.

En träskulptur av en vätte med spetsig luva i skogen på Norra Lingenäset.

TRÄSKULPTURER. Norra Lingenäset strax utanför Kristianstad är en av Vattenrikets välbesökta platser. Här finns en sagostig, Vättestigen, som på ett pedagogiskt och lekfullt sätt berättar om platsens natur. Längs stigen finns träskulpturer av vätten och djuren som han möter.

Back To Top
Translate »