Vattenriket är bästa klassrummet!

Är ni sugna på att använda naturum och Vattenrikets rika och omväxlande natur i er undervisning? Välkomna att boka arbetspass och besök med våra naturpedagoger eller naturvägledare. Vi jobbar med alla skolverksamheter, från förskola till gymnasium, Vuxenskolan och SFI.

Pedagogiskt material

Naturum Vattenriket har utvecklat pedagogiskt material om till exempel ekosystemtjänster, vattenundersökningar och kretslopp . Klicka dig vidare för att ladda ner eller beställa bland annat Vattenrikeblomman, Sagan om det lilla Äppleträdet, Vattenrikesnurran och småkrypsboken!

Längre arbetspass

Vid de längre arbetspassen jobbar vi med en klass vanligtvis mellan en och tre timmar, ibland även under en hel dag. Vi ser gärna att samarbetet med varje klass består av minst två tillfällen. Mellan naturumbesöken arbetar klassen vidare på skolan kring det aktuella arbetsområdet med inspiration från naturpedagogen.

Vattenrikets biologiska och kulturhistoriska värden, det biosfäriska arbetet och naturums aktuella tema utgör ramen för samarbetet. Läroplaner och verksamhetens lokala planer och mål är självklara utgångspunkter när vi tillsammans planerar arbetspassets innehåll och struktur.

Vi förlägger gärna ett eller flera besök till Vattenrikets besöks- och projektplatser och inte bara till naturum och dess närhet. Läs om Vattenrikets alla besöksplatser.

I anslutning till arbetspassen kan vi också erbjuda ett kortare samtal med pedagogen, då vi reflekterar kring det vi jobbat med under förmiddagen.

Vi ser gärna att de elevarbeten som görs i samband med samarbetet visas upp i naturums hörsal. Föräldrar, syskon, släkt, vänner och alla andra naturumbesökare kan på så sätt ta del av elevernas alster.

Ansvar: Naturums naturpedagog Sam Peterson ansvarar för planering och genomförande av de längre arbetspassen.

Guidning för barn och unga "Lär känna ditt Vattenrike"

Här finns två alternativ:
– Max 20 elever/grupp: Vi tar er runt på en guidad tur i naturums utställning.
– 21-30 elever/grupp: Vi startar i vår hörsal och berättar om Vattenriket utifrån ett litet bildspel. Alternativt kan vi samlas i ”Redet” utanför naturum för en kort intro om Vattenriket. Därefter går gruppen fritt i utställningen medan naturvägledaren finns på plats och kan visa, berätta och svara på frågor.
Tid: ca 30 min, onsdags-, torsdags- och fredagsförmiddagar någon gång mellan kl 8.30 och 11.

Ansvar: Någon av naturums naturvägledare tar hand om guidningen.

Kompetensutveckling för pedagogisk personal

Vi syr gärna ihop en utbildning för ditt arbetslag i skola eller förskola. Vattenrikets biologiska och kulturhistoriska värden och det biosfäriska arbetet utgör ramen för utbildningens innehåll. Vi anpassar kursens struktur och detaljerade innehåll utifrån verksamhetens önskemål, behov och målsättningar.

Plats: Naturum och i dess närhet eller vid någon av Vattenrikets besöksplatser.
Omfattning: Max 4 timmar och 20 deltagare.
Ansvar: Naturums naturpedagog Sam Peterson ansvarar för planering och genomförande av utbildningen.

Biosfärklassrum

I Vattenrikets omväxlande natur finns så mycket fantastiskt att uppleva och upptäcka.

Naturum Vattenriket utvecklar olika biosfärklassrum (uteklassrum) för att underlätta för lärare och elever att utforska Vattenriket på egen hand. Vid varje biosfärklassrum finns en låda med konkret fältmaterial.

Just nu finns fyra biosfärklassrum. Kanalhuset i Kristianstad och Vramsån i Gärds Köpinge handlar båda om livet i sötvatten, medan biosfärklassrum  Östersjön inspirerar till att undersöka kustnära ekosystem. Vårt nya Biosfärklassrum Sånnarna hjälper er att upptäcka den myllrande mångfalden på de sandiga markerna nära Åhus. Biosfärklassrummen sammanfaller med fyra av Vattenrikets 22 besöksplatser.

Läs mer om våra Biosfärklassrum och ladda ner lärarhandledningar.

Kontakta Sam på naturum Vattenriket för att boka lådorna. Info och kod till låset skickar vi med e-post. sam.peterson@kristianstad.se. 

Biosfärläger

Under elevernas sommarlov erbjuder naturum Vattenriket ett Biosfärläger för 20 skolbarn i åldrarna 10-14 år. Under en vecka får barnen lära sig mer om naturen och människan genom att uppleva, upptäcka och undersöka. Biosfärlägret vänder sig till barn som tycker om att vara ute och lära sig om naturen och människan. Varje år har lägret ett särskilt tema. Under resten av skolåret erbjuder naturum Vattenriket pedagogisk verksamhet för kommunens skolklasser. Naturums pedagog och Biosfärenhetens limnolog samarbetar också i pedagogisk-ekologiska projekt med flera skolor.

Läs mer om biosfärlägret i Vattenriket.

Medel till busstransporter

För att underlätta för skolor att samarbeta med naturums pedagogiska verksamhet har naturum möjlighet att stå för en del av de transportkostnader som är förknippade med skolan samarbete med naturum. Det är vänföreningen Vattenrikets Vänner som bidrar med dessa medel.

Följande gäller:
– Grundskole- och gymnasieklasser i Kristianstads kommun kan söka.
– Naturum bistår med medel till de klasser som bokar minst två längre arbetspass.
– Pengapotten är begränsad. Först till kvarn gäller!
– Naturum kan bekosta transporten för ett av besöken till och från naturum (alternativt till och från någon av Vattenrikets besöksplatser).
– Naturum kan endast bekosta transporter som bokas hos BUFs transportavdelning (skolbussarna).
– Skolan ansvarar själva för bokningen av bussar
– Skolan begär att transportavdelningen internfakturerar naturum Vattenriket för ett tillfälle (tur och retur)

Kostnader

Arbetspass och guidningar som inryms i naturums ordinarie verksamhet för barn och unga (normalt onsdags-, torsdags- och fredagsförmiddagar) är kostnadsfria för förskolor och skolor inom Kristianstads kommun. Detta gäller både kommunala och fristående verksamheter.
Bokning och nyttjande av materialet i biosfärklassrummens lådor är också kostnadsfritt.

För övriga gäller: (inkl moms)
Längre arbetspass vardagar dagtid för en (1) klass med max 30 elever:
– På naturum och i ”redet” utanför naturum: Första timmen 1590 kr, därefter 1100 kr per påbörjad timme
– Vid någon av Vattenrikets besöksplatser:  Första timmen 1700 kr, därefter 1100 kr per påbörjad timme.

Guidning, ca 30-45 min
– Grupp el. klass i utställningen upp till 20 personer: 550 kr
– Grupp el. klass i hörsalen 21-60 personer: 1325 kr

Kompetensutveckling
Vardagar dagtid, max fyra timmar och max 20 deltagare. Gäller samtliga verksamheter; kommunala, fristående och externa.
– På naturum och i ”redet”: Första timmen 1590 kr, därefter 1100 kr per påbörjad timme
– Vid någon av Vattenrikets besöksplatser:  Första timmen 1700 kr, därefter 1100 kr per påbörjad timme.

Bokning

Alla former av klassbesök med naturpedagog eller guide ska bokas. Mer info samt bokningar sker via e-post till sam.peterson@kristianstad.se

Skolklasser och barngrupper är välkomna att besöka naturum på egen hand utan handledning, men då under ordinarie öppettider. Se öppettider på naturums startsida. Hör gärna av er till naturum@kristianstad.se om ni tänker komma!

Välkomna med era bokningsförfrågningar för 2024!

Back To Top
Translate »