Pengar till brygga och kartor

 
Foto: Sven-Erik Magnusson

Projektet ”På Vatten i Vattenriket” tar ett kliv framåt. Nu har Länsstyrelsen fattat beslut om 500 800 kronor i bidrag från LONA, lokala naturvårdsprojekt.
Pengarna räcker till både brygga och vägledning för hur Vattenriket bäst kan upplevas från vattnet.
”På Vatten i Vattenriket” ska göra den tätortsnära vattenrika naturen mer åtkomlig för människor på sätt som påverkar områdets naturvärden så lite som möjligt.
Planen är att bygga en brygga i Tivoliparken vid bron till naturum. Bryggan ska göra det lättare att lägga till med båt och att fiska i Helge å. Dessutom planeras kartor och information som visar kanotister och båtburna hur de kan ta sig fram så säkert och varsamt som möjligt.

Back To Top
Translate »