Lugn av naturen

Naturen har lugnande, stärkande och läkande effekter enligt forskning. Sänker blodtryck och puls, ökar koncentrationsförmågan. Det har naturum Vattenriket tagit fasta på och erbjuder flera aktiviteter som Qigong och rofyllda vandringar.

I ett samhälle med stress och höga sjuktal blir naturen som källa till återhämtning allt viktigare. En del i vårt arbete är att underlätta för boende och besökare att komma ut i Vattenriket. Det gör vi genom att tillgängliggöra och informera om områdets höga natur- och kulturhistoriska värden på naturum Vattenriket och vid våra 21 besöksplatser.

I naturum Vattenrikets program finns flera aktiviteter som erbjuder naturupplevelser på många sätt där naturen är en källa till lugn och avkoppling för bättre folkhälsa och livskvalitet. Vi är delaktiga i grön rehabilitering och projekt som går ut på att använda naturen som en källa till återhämtning i förebyggande syfte – green care.

Läs mer

Back To Top
Translate »