Vattenrikets varierade och artrika natur ger fantastiska möjligheter att njuta av ett rikt friluftsliv. Under årens lopp har vi arbetat aktivt med att göra området tillgängligt. Ett sätt är att skapa besöksplatser ute i landskapet. Besöksplatser för att förmedla kunskap och väcka intresse för naturen.

Besöksplatser och utemuseer

Att underlätta för boende och besökare att uppleva Vattenriket är en viktig del i biosfärkontorets arbete. Vattenrikets besöksplatser gör området tillgängligt och sprider kunskap om områdets natur och kulturhistoria. Utgångspunkten är naturum som visar vägen ut till hela Vattenriket med utställning, naturvägledare och ett brett utbud aktiviteter. Vid besöksplatserna finns spångade leder, ljudguider och informationskyltar. Sex platser har mer utvecklad information, så kallade utemuseer.

Läs mer

Vattenriket för alla

Biosfärkontoret arbetar kontinuerligt för att Vattenrike ska vara tillgängligt för så många som möjligt. De närmaste fem åren har vi ett särskilt fokus på äldre och invandrare.

Idag finns information om Vattenrikets naturvärden och biosfärarbetet på svenska, engelska och tyska. För att nå nya målgrupper behövs information på fler språk. I projektet Ny i Vattenriket tog vi fram och tillgängliggjorde detta på hemsidan och på naturum Vattenriket.

Arbetet med att tillgängliggöra besöksplatserna för äldre och personer med funktionsned­sättning fortsätter. Ett mål är att den stadsnära Linnérundan ska vara tillgänglig för rullstolar och barnvagnar.

Läs mer

Rulla genom alsumpskogen på en bred ekspång på Ekenabben. Foto Mattias Roos, Kristianstads kommun

Skåneleden SL6 i Vattenriket

Det började med ett medborgarförslag till Kristianstads kommun. Förslaget väckte idén att skapa en Vattenrikeled, som knyter ihop Skåneleden i norra och södra delarna av kommunen. Vattenrikets biosfärkontor sökte och fick statliga LONA-medel till en förstudie. Förstudien lyfter fram ledens potential för friluftslivet och besöksnäringen. Den visar också hur leden kan bidra till att uppfylla globala, nationella och lokala hållbarhetsmål.

Skåneleden SL6 i Vattenriket tar vandraren genom ett variationsrikt kulturlandskap från skogsbygd till slätt, kust och hav. Leden går förbi Vattenrikets besöksplatser med information, fågeltorn, spänger och fikaplatser. Den passerar  också flera tätorter med möjlighet att bo i säng, proviantera och ta del av kultur och nöje.

Den först etappen av leden från Norra Lingenäset till Nyehusen invigdes våren 2020. Våren 2021-2022 lades ytterligare 3 mil till mellan Lerjevallen och Norra Lingenäset. I maj 2024 öppnades de sista etapperna till Degeberga och Brösarp och därmed avslutades projektet.

Läs mer

Det är fina promenadstråk vid Äspet. Foto: Åsa Pearce
Back To Top
Translate »