skip to Main Content

Vandra från Norra Lingenäset till Gropahålet

Följ med på en vandring genom Vattenrikets varierade och artrika natur. Fem mil långa Skåneleden SL6 Vattenriket tar dig från Norra Lingenäsets lummiga skogar, över frodiga strandängar och vidsträckta sandmarker till Nyehusens vita stränder. På vägen passerar du tio av Vattenrikets besöksplatser med utemuseer, fågeltorn och spänger.

Vid Ekenabben, Hercules, Aosehus och Gropahålet kan du fika och läsa på skyltar och utemuseer om platsens natur och kulturhistoria. Leden löper förbi flera tätorter med boenden, restauranger och butiker.

1. Lingenäset – Kristianstad 11 km
Norra delen av etappen går genom Näsby fälts naturreservat med öppna ängsmarker, busk- och vassområden, sumpskogar, strandängar och ädellövskogar. På våren möter en härlig doft av blommande ramslök, innan du kommer ut på strandängarna längs Helgeå. Strandängarna bjuder på ett rikt fågelliv med storspov, tofsvipa och havsörn. Vid Lillö kan du pausa på den medeltida borgruinens gårdsplan. Färden fortsätter över Helge å genom ett sumpskogsområde in i Årummets naturreservat fram naturum Vattenriket och Kristianstads centrum.

2. Kristianstad – Ekenabben 4 km
Från naturum tar sig leden över Helge å längs Tivoliparken och Udden till Hammarsjöns strand. Du följer sjön söderut. När stranden slutar går stigen åter in mot landet och vandraren landar vid rastplats Ekenabben. Här kan du läsa om forna tiders danspalats och beskåda Arkimedesskruven, som användes för att pumpa ut vattnet från Nosabyviken vid torrläggningen på 1800-talet.

3. Ekenabben – Åhus 20 km
Från Ekenabben går leden vidare söderut. Fågelintresserade kan göra en avstickare till besöksplats Håslövs ängars fågelrika marker. Leden fortsätter mot besöksplats Hercules där vandraren får uppleva våtmarksmiljöer med rik natur. Har du tur får du se svarttärnan söka föda i luften och höra rördromens säregna läte. Pausa i fågeltornet, kika på utemuseet och njut av utsikten över dammarna, Hammarsjön och ängarnas betande kor. Fortsätt söderut genom det sandiga åkerlandskapet längs Hammarsjön. Norr om Åhus övergår landskapet i tallskog. Vid Horna fure leden av mot öster och havet in mot centrala Åhus. Vid besöksplats Aosehus finns en borgruin som har anor från 1100-talet. Borgen användes för att ta ut tull för de som färdades på ån.

4. Ekenabben – Åhus via Sånnarna 24 km
Vid Horna Fure kan du välja en västlig rutt via Sånnarna. Leden går genom magra sandiga markerna som brukats under mycket lång tid. Ett bruk som gett en säregen flora och ett rikt insektsliv med flera rariteter.

5. Åhus – Nyehusen 19 km
Sträckan bjuder på en omväxlande naturupplevelse nära havet. Längs stora delar av kusten växer tallskog på de magra och sandiga markerna. Tallskogen är öppen och marken täcks med tjocka mattor av lavar och mossor. På öppna ytor växer sandnejlika, hedblomster och backtimjan. Äspets naturreservat bjuder på vass, blandskog, dyner och sandstrand. Lagunen lockar häckande och rastande fåglar. Här finns ett fågeltorn med överblick av lagunen och ett utemuseum som berättar om livet under ytan, förlista skepp och Ålakusten.

De centrala delarna av etappen går genom kustens mäktiga dynlandskap. Sanddynerna på upp emot 20 meter har bildats under många hundra år när landskapet var öppnare. I söder går leden genom Gropahålets naturreservat. Kuststräckan mellan Åhus och Kivik kallas Ålakusten. Här har ålfisket varit en viktig inkomstkälla. Fisket har gett kusten dess speciella karaktär med ålabodar och torkställningar för hommorna.

Vandra från Norra Lingenäset till Arkelstorp

Från midsommar 2021 kan du vandra från Norra Lingenäset till Arkelstorp, en sträcka om cirka 20 km. Den går mestadels på cykelväg förbi brukade åkrar, längs Råbelövssjön och vidare norrut genom skogslandskapet. Längs sjön finns flera bad- och grillplatser och i Österslöv blir det med tiden en lägerplats.

Back To Top
Translate »