skip to Main Content

Projektbeskrivning

Det började med ett medborgarförslag till Kristianstads kommun. Förslaget väckte idén att skapa en Vattenrikeled, som knyter ihop Skåneleden i norra och södra delarna av kommunen. Vattenrikets biosfärkontor sökte och fick statliga LONA-medel till en förstudie. Förstudien lyfter fram ledens potential för friluftslivet och besöksnäringen. Den visar också hur leden kan bidra till att uppfylla globala, nationella och lokala hållbarhetsmål.

Vattenrikeleden blir en del av Skåneleden – Skåneleden SL6. Leden tar vandraren genom ett variationsrikt kulturlandskap från skogsbygd till slätt, kust och hav. Leden går förbi Vattenrikets besöksplatser med information, fågeltorn, spänger och fikaplatser. Den passerar också flera tätorter med möjlighet att bo i säng, proviantera och ta del av kultur och nöje.

Den först etappen går från Norra Lingenäset till Nyehusen ska vara klar 2020.

Snabba fakta

Projektnamn: Skåneleden SL6 i Vattenriket
Medverkande: Biosfärkontoret, Kultur- och fritidsförvaltningen Kristianstads kommun, Region Skåne och Stiftelsen Skånska landskap.
Finansiärer: Kristianstads kommun 2,6 miljoner kronor och  LONA-medel 655 000 kr.
Genomförs 2018-2024
Kontakt: Håkan Östberg hakan.ostberg@kristianstad.se

Dokument

Blogginlägg

Back To Top
Translate »