skip to Main Content

Vad är ett Biosfärområde och hur går det med Naturum?


Naturum Vattenriket. Illustraton White Arkitekter AB.

På kvällen onsdagen den 3 mars berättar Karin Magntorn från Biosfärkontoret om ”Vad är ett Biosfärområde och hur går det med Naturum?” Föredraget hålls på Regionmuseet i Kristianstad kl 18.30. Alla är välkomna!

Translate »
Back To Top