skip to Main Content

Uppgrävda massorna från den nyanlagda Våtmarkssjön börjar köras bort

Uppkörnväg masor naturum sem 090610 DSC00466

För att kunna köra bort de uppgrävda massorna med en dumper har man lagt ut en provisorisk körväg i våtmarksområdet.

 

 Lastar grävmassor naturum sem 090610 DSC00470

Parallellt med att man kör bort uppgrävda massor  fortsätter man att utvidga Våtmarkssjön.

 

 Dumper grävmassor naturum sem 090610 DSC00471

De uppgrävda massorna körs bort och  läggs ut på den gamla Härlövstippen, som en del av återställningsarbetet av tippen.

Translate »
Back To Top