skip to Main Content

Nytt naturvårdsavtal i Vattenriket

Kerstin_thuresson_webbred

Foto: Carina Wettemark

2009-06-16. Markägare Kerstin Thuresson har tecknat naturvårdsavtal för Norra Ripa sandar. Avtalet handlar om att bevara den värdefulla floran och faunan. Naturvårdsavtal är en relativt ny form för att bevara  och utveckla områden med höga naturvärden. Underlaget är framtaget av Biosfärkontoret i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne. Skånes första avtal gäller även det värdefulla marker i Vattenriket.

Translate »
Back To Top