skip to Main Content

Naturum speglar sig i den nya sjön.

Vårvinterns högvatten har dragit sig tillbaka. Skyddstaket av plast har monterats av. Nu speglar sig byggnaden i Naturumsjön.

Högvattnet i början av april på ca 1,3 meter över havets yta har nu sjunkit en meter. Vattenytan i Helge å och Naturumsjön ligger nu på en nivå som närmar sig ett sommarvattenstånd.       Foto S-E Magnusson

När man kommer närmare kan man se hur restaurangbesökarna kommer att få en fantastisk utsikt över sjön. Restaurangen kommer att ligga på byggnadens översta våning, till höger på bilden. I mitten av byggnaden ser man också den stora takterrassen.                                Foto S-E Magnusson

Bakom de stora panoramafönstren kommer utställningslokalen att finnas, i direktkontakt med Naturumsjön. Hela bryggarrangemanget med pålar mm som nu syns framför panoramafönstren kommer att monteras bort när bygget är klart.  Ovanför utställningslokalen finns takterrassen.                          Foto S-E Magnusson

Vy över Naturumsjön från utställningslokalen.                       Foto S-E Magnusson

Kertobalkarna av trä, som delar upp panoramafönstret i utställningslokalen bär också upp takterrassen.                         Foto S-E Magnusson

Framkanten av takterrassen, med en vy över Naturumsjön, bort mot Tivoliparken i bakgrunden.                                        Foto S-E Magnusson

Vy över takterrassen med restaurangen till vänster. Här kommer det att bli en direktförbindelse ut på terrassen. På järnbalkarna till vänster kommer det att monteras solceller, som också kommer att fungera som ett skärmtak. Här under solcellerna kan man sitta i skugga och fika med utsikt över sjön.

Foto S-E Magnusson

Vy från översta våningen i restaurangen, ner mot restaurangens nedre våning. Restaurangbesökarna, två och tre våningar upp, kommer att få magnifika utblickar både mot Naturumsjön och staden.

                   Foto S-E Magnusson

Vy österut, mot staden. Till naturum kommer man att kunna gå eller cykla från staden. Den breda träbron till vänster är en arbetsbro som kommer att tas bort. Gång- cykelbron kommer inte att öppnas för allmänheten förrän naturum invigs i november.               Foto S-E Magnusson

Där gång- cykelbron gör en böj, vid anslutningen till naturum, bildas ett kringbyggt ”Rede”. Vid trädstolparna kommer det också att byggas avsatser ner mot vattenytan och vassen. ”Ett Rede i vassen”, som arkitekten döpt sitt bidrag till, vid arkitekttävlingen.               Foto S-E Magnusson

Vy mot väster och fd Härlövs ängar. Via denna gång- cykelbro kommer troligtvis flertalet långväga besökare att komma ut till naturum, efter det att de lämnat bilar och bussar på den nyuppförda parkeringen, med infart från Härlövsängaleden.                   Foto S-E Magnusson

Translate »
Back To Top