skip to Main Content
Vandra bland ramslök och sippor på Nora Lingenäset. Foto: Karin Magntorn

En ny vandringsled växer fram i Vattenriket. Leden ska gå från norr till söder genom fantastiskt rik och varierad natur. Från skogsbygden i norr över det öppna odlingslandskapet på Kristianstadsslätten, våtmarkerna längs Helge å vidare ner till Åhus kust, genom sandiga marker och tallskog och tillbaka  uppemot åsarna.

Idag är Kristianstads kommun en vit fläck när det gäller Skåneleden. Det finns en liten bit i norr och en i söder. För en tid sedan kom det ett medborgarförslag på att skapa en Vattenriketled som en del av Skåneleden.

Under 2017 tog Biosfärkontoret fram ett förslag som rymmer en stor variation i landskap och upplevelser. Från skogsbygden i norr över Kristianstadsslätten, våtmarkerna längs Helge å vidare ner till Åhus kust, genom sandiga marker och tallskog och tillbaka mot åslandskapet igen.

Ledförslagt omfattar 14 mil uppdelat på 8-9 etapper. En viktig särprägel är närheten till flera tätorter. Det ger en flexibilitet i planeringen. Det går att proviantera efter hand och det är lätt att ta sig med buss till etappernas start- och slutpunkter.

Grundförslaget är att Vattenriketleden ska bli en Skåneled och Region Skåne och Stiftelsen Skånska landskap, liksom företrädare för turismutvecklingen i kommunen, är delaktiga i arbetet. Förstudien är delfinansierad med LONA-bidrag.

Kommunstyrelsen har sagt ja till att satsa 2,6 miljoner på att anlägga den och LONA-anslaget på 655 000 kr blir en viktig pusselbit för att få till stånd den 14 mil långa leden tvärs igenom Vattenriket från norr till söder.

Back To Top
Translate »