skip to Main Content
Samrådsgruppen för biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är en rådgivande grupp med ca 30 personer, som representerar olika intressen i området. Här sitter lokala organisationer, tjänstemän och politiker samt representanter från några regionala myndigheter.

Samrådsgruppen sammanträder tre gånger om året. Ett möte hålls utomhus i fält för att på ort och ställe studera någon aktuell fråga. Det kan röra sig om planerad verksamhet, redovisning av utfört arbete eller något problem som behöver diskuteras. Ordförande och politiska representanter i samrådsgruppen utses av kommunstyrelsen. Naturvårdsförvaltare i Kristianstads Vattenrike är sekreterare.

Ibland bjuds någon med specialistkunskap i ett aktuellt ärende in till mötena. Protokollen skickas till representanter för myndigheter och organisationer på central nivå. Samrådsgruppen har ingen formell status att fatta beslut, men med sin breda intresseförankring kan den ge rekommendationer och förslag, som fångas upp av olika lämpliga aktörer.

Back To Top
Translate »