skip to Main Content
Liten mal i Helge å. Foto: Patrik Olofsson/N

Malen är en utvald art i det nationella arbetet med att bevara hotade arter. Sedan 2011 har Biosfärkontoret provfiskat mal i nedre Helgeån varje år. Provfiskena visar att malen har kommit tillbaka.

Förr var malen en vanlig fisk i Helge å. På 1960-talet försvann den på grund av föroreningar. Numera är vattenkvaliteten bättre och 1999, 2011 och 2012 sattes malar ut i ån.

Genetiska analyser visar dock att det bara är enstaka malar som har lekt. Därför är det viktigt att följa upp beståndets utveckling.

Vid provfisket av mal har andra fiskarter fångats. Övervakningen av mal har alltså gett kunskap även om andra arter. Kunskapen kan användas som underlag för åtgärder för fler arter.

Back To Top
Translate »