skip to Main Content
Naturums hörsal passar bra för konferens. Foto: Karin Magntorn

Biosfär – med inblickar och utblickar från Vattenriket. Sedan 2010 samlas alla med intresse för forskning i Vattenriket till en konferens på naturum i november månad. Syftet är att sprida kunskap och skapa kontakter.

Biosfärkonferensen är en heldag fullspäckad med aktuella rön från forskarvärlden med anknytning till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Målgrupp: Forskare, studenter, entreprenörer, journalister och informatörer, tjänstemän i kommun och länsstyrelse, personal från andra biosfärområden – kort sagt alla med intresse för ”biosfärforskning” i allmänhet och Vattenriket i synnerhet.

Arrangörer: Högskolan Kristianstad och Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.

Back To Top
Translate »