skip to Main Content

Biosphere for Baltic är ett projekt som lyfter fram biosfärområdenas roll i arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.  Projektet fokuserar på mål 14 – om hav och marina resurser.

Projekt Biosphere for Baltic är ett utbyte av erfarenheter och kunskap mellan biosfärområdena runt Östersjön vad gäller åtgärder för en bättre vattenkvalitet. Samtidigt lyfter det fram biosfärområdenas erfarenheter att driva en hållbar utveckling genom dialog och samverkan.
Projektet koordineras av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och svenska biosfärprogrammet. Det varar till februari 2019 och finansieras med hjälp av medel på en miljon kronor från Havs- och Vattenmyndigheten.
Under projekttiden ska två nätverksträffar och två workshops hållas. Träffarna kommer att handla om åtgärder från källa till hav och marin pedagogik och kunskapsspridning. Den första träffen ägde rum i Vattenriket 13-15 maj 2018.
Back To Top
Translate »