skip to Main Content
Biosfärområden är exempel på hur de globala målen kan uppfyllas, särskilt mål 17 Genomförande och globalt partnerskap.

2015 antog FN:s generalförsamling en global agenda för hållbar utveckling. Biosfärområden har en viktig roll i arbetet med att nå de 17 hållbarhetsmålen. Agendan pekar ut riktningen för den globala utvecklingen. Biosfärområdena visar hur den kan genomföras i praktiken.

Biosfärområden fungerar som neutrala arenor för samverkan, konfliktlösning och förtroendebyggande.  Ett exempel på en konflikt som blev en framgång är hanteringen av tranor i Vattenriket. På våren stannar tusentals till i Vattenriket på vägen från Sydeuropa till häckningsplatserna i norr.

Tranornas ankomst sammanfaller med vårsådden av korn och vete. Tidigare stannade tranorna och åt från de nysådda fälten. Det förstörde för lantbrukarna och lockade till sig fågelintresserade.

För att hitta en lösning på situationen bildades en grupp med representanter från LRF, länsstyrelsen, kommunen och fågelklubben.Tillsammans sökte trangruppen kunskap och arbetade fram en win-win-win-lösning där tranorna matas på ett fält intill fågeltornet vid Pulken. På så sätt får lantbrukarna inga skador på sin vårsådd. Naturintresserade kan studera tranorna från fågeltornet och tranorna äta och vila ut ostörda.

Back To Top
Translate »