skip to Main Content
Paddling med storkanot under biosfärlägret.

På sommarlovet erbjuder naturum Vattenriket ett Biosfärläger för 20 skolbarn i åldrarna 10-14 år. Under en vecka får barnen lära sig mer om naturen och människan genom att uppleva, upptäcka och undersöka.

Biosfärlägret vänder sig till barn som tycker om att vara ute och lära sig om naturen och människan. Varje år har lägret ett särskilt tema. Under resten av skolåret erbjuder naturum Vattenriket pedagogisk verksamhet för kommunens skolklasser. Naturums pedagog Sam Peterson och Biosfärenhetens limnolog Andreas Jezek samarbetar också i pedagogisk-ekologiska projekt med flera skolor.

Back To Top
Translate »