skip to Main Content
Naturpedagogik med skolklasser. Foto: Mattias Roos, Kristianstads kommun

Biosfärklassrum är verktyg för att uppleva, undersöka och komma till insikt om Vattenrikets biologiska och kulturhistoriska värden och det biosfäriska arbetssättet. 

Med hjälp av biosfärklassrummen kan målen från olika styrdokument och flera ämnesområden konkretiseras och integreras i ett naturligt sammanhang i vår närmiljö.

Vid varje biosfärklassrum finns en ”pedagogisk gruslåda”. I lådorna till biosfärklassrum Kanalhuset respektive Vramsån finns bland annat håvar, luppar, burkar, bestämningsnycklar, arbets- och utställningsblad.

Målgruppen är grund- och gymnasieskolor, vuxenutbildning, SFI samt högskolestuderande i Kristianstad. Lärare inom Kristianstads kommun är välkomna att boka biosfärklassrum Kanalhuset respektive Vramsån och på egen hand använda arbets- och inspirationsmaterialet i lådorna tillsammans med sina elever.

Back To Top
Translate »