skip to Main Content

Ett naturum med mycket trämaterial

Exteriört anar man hur naturum kommer att se ut. Ytterväggarna är snart helt klädda med den värmebehandlade furupanelen. På södersidan mot sjön, är man i full gång med att montera de breda, lodräta plankorna som bl a skall fungera som solskydd för utställningslokalen och hörsalen. På gång-cykelbroarna monteras träräcken.

 

Sommarvy från södra delen av den anlagda Naturumsjön. Foto S-E Magnusson 100707

Sommarvy från södra delen av den anlagda Naturumsjön. Foto S-E Magnusson 100707

Den tillfälliga pålbryggan framför naturum finns fortfarande kvar, annars börjar man ana byggnadens slutliga form.  Foto S-E Magnusson 100707

Framför panoramafönstret i utställningslokalen monteras nu vertikala solavskärmare.  Foto S-E Magnusson 100707

Monteringen av de vertikala solavskärmarna är ett precisionsarbete. Vissa av lamellerna kommer att vara vridbara för att få maximal verkan. Foto S-E Magnusson 100707

Utblick från utställningslokalen, mellan solavskärmarna.  Foto S-E Magnusson 100707

Husfasaderna kläs  in med värmebehandlad furupanel.  Foto S-E Magnusson 100526

Den värmebehandlade furupanelen har värmts upp till 200 grader Celsius. Träet förkolnar inte men åldras på konstgjord väg, 200 år under en dag. Många goda egenskaper uppstår genom processen bl a motståndskraft mot röta och svampangrepp samt formstabilitet.    Foto S-E Magnusson 100526

Kraftiga ”stockmattor” av tätvuxen norrlandsfur läggs som sista konstruktion på bron mellan ån och naturum. Foto S-E Magnusson 100526

Träkonstruktionen på bron över Helge å ser annorlunda ut, än på de andra brosträckorna.   Foto S-E Magnusson 100526

Träräckena längs hela gång-cykelbron poängterar det arkitektoniska sambandet med naturum. Foto S-E Magnusson 100707

Translate »
Back To Top