skip to Main Content
Globala målen för hållbar utveckling, SDGs
Agenda 2030

Biosfärområden som arenor för hållbar utveckling

Naturum sett från sjön. Foto: Patrik Olofsson/N
Besökscentrum naturum

Utställning och aktiviteter året runt, alla dagar.

Ekosystemtjänster i Vattenriket
Ekosystemtjänster

Öka medvetenhet om naturens nyttor

Tranvärd vid Pulken i Vattenriket. Foto: Mattias Roos, Kristianstads kommun
Engagera

Lokal förankring, samrådsgruppen, biosfärambassadörer och tranvärdar

Fågeltornet vid Pulken är tillgängligt med rullstol. Foto: Åsa Pearce
Friluftsliv

Besöksplatser, utemuseer, tillgänglighet, Vattenriket för alla

Tofsvipa är en av strandängarnas fåglar. Foto: Patrik Olofsson/N
Friska ekosysten

Vattenvård, naturvård, ny kunskap och klokt nyttjande av naturen.

Naturvägledning på naturum. Foto: Karin Magntorn
Naturvägledning

Skolverksamhet, guidningar och program. Upplevelserikt, glädjerikt och vattenrikt!

Inventering Nyehusen. Foto: Karin Hernborg
Ny kunskap

Inventeringar, informationsspridning och konferensen Biosfär

Back To Top
Translate »