skip to Main Content
Globala målen för hållbar utveckling, SDGs

I september 2015 antog världens ledare i FN:s generalförsamling en global agenda för hållbar utveckling – Agenda 2030. I agendan finns 17 globala mål som tillsammans är avgörande för mänskligt välstånd över hela världen. Genom kunskap, engagemang och kloka val ska målen uppnås fram till år 2030.

Biosfärområden spelar en viktig roll i arbetet mot de globala målen genom att vara neutrala arenor för samverkan, koppla ihop aktörer, upprätthålla välfungerande ekosystem och främja lärande för hållbar utveckling.

Biosfärområden som arenor för hållbar utveckling

Om de Globala Målen för hållbar utveckling ska nås behöver samhällen förändras. Biosfärområden fungerar som modellområden för hållbar utveckling och ska spela en viktig roll i att ge goda exempel på hur agendan kan genomföras. Biosfärprogrammet Sverige och Naturvårdsverket har med hjälp av Stockholm Resilience Centre tagit fram Rapport 6742 ”Swedish Biosphere Reserves as Arenas for Inplementing the 2030 Agenda. Analysis and practice”. Det finns även en kortversion på svenska Sveriges biosfärområden och Agenda 2030 och på engelska Biosphere Reserves and the 2030 Agenda

I sammanfattningen beskrivs biosfärområdenas roll så här:

”Biosfärprogrammet Sverige har över tio års erfarenhet av integrerad hållbar utveckling i praktiken och kan vara vägledande i implementeringen av Agenda 2030, lokalt och regionalt, genom att:

1. utgöra arenor för samverkan

2. koppla ihop aktörer – vertikalt och horisontellt

3. integrera de Globala Målen för hållbar utveckling

4. upprätthålla välfungerande ekosystem

5. främja lärande för hållbar utveckling

Biosfärområdenas gedigna erfarenhet av att arbeta praktiskt med hållbar utveckling i en svensk kontext gör dem ytterst lämpade som strategiska kärnområden att lära av, stödja och investera i under arbetet med att genomföra Agena 2030 och de Globala Målen i Sverige.”

… ur Sveriges biosfärområden – arenor för implementering av Agenda 2030.

Ett lokalt exempel är tranornas b&b vid Pulken

Ett exempel på en konflikt som blev en framgång är hanteringen av tranor i Vattenriket. På våren stannar tusentals till i Vattenriket på vägen från Sydeuropa till häckningsplatserna i norr. Tranornas ankomst sammanfaller med vårsådden av korn och vete. Tidigare stannade tranorna och åt från de nysådda fälten. Det förstörde för lantbrukarna och lockade till sig fågelintresserade.

För att hitta en lösning på situationen bildades en grupp med representanter från LRF, länsstyrelsen, kommunen och fågelklubben. Tillsammans sökte trangruppen kunskap och arbetade fram en win-win-win-lösning där tranorna matas på ett fält intill fågeltornet vid Pulken. På så sätt får lantbrukarna inga skador på sin vårsådd. Naturintresserade kan studera tranorna från fågeltornet och tranorna äta och vila ut ostörda.

Back To Top
Translate »