Vattenstånd och vattenföring 2017-11-23


Vattenstånd i Helge å

1.23 m.ö.h
(2017-11-23)

Vattenstånd i havet vid Åhus

0.38 m.ö.h
(2017-11-23)

Vattenföring i Helge å vid Torsebro

 

 

74.3 m³/s
(2017-11-22)

Den vattennivå och det vattenflöde som anges är automatiskt genererade och ej kontrollerade. De kan skilja från det faktiska vattenflödet i vattenkraftverken, i synnerhet vid låga och höga vattenflöden, och bör endast ses som en fingervisning.

Värdena uppdateras endast på vardagar.

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).


Vattendata i år månad för månad och dag för dag


 
Vädret föregående år
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016