Vindmätaren


Vindmätarens färger visar vindstyrkan enligt de meterologiska begrepp som gäller på land. På sjön motsvarar färgerna grönt, blått och gult "bris" och färgen rött "kuling".
Observera att vindmätarens pil pekar i den riktning som vinden blåser.

vind
vind
vind

Svag vind.
Under 3,3 m/s

 

Måttlig vind.
3,4-7,9 m/s

 

Frisk vind.
8,0-13,8 m/s

 

vind
vind
vind
Hård vind.
13,9-24,4 m/s
Storm.
24,5-32,6 m/s
Orkan.
Mer än 32,6 m/s

 

 

Tillbaka