Frågor och svar om väder online


Fråga:

Vilket datum gäller vädervärdena? Det verkar t.ex. som om hela nattens nederbördsmängd kommit på gårdagens dygnssammandrag.
Svar: Se Väderdygnet

Fråga:

Hur fungerar vindmätaren?
Svar: Se Vindmätaren

Fråga:

Nederbördsvärdena tycks inte stämma riktigt.
Svar: Nederbärdsmängden kan variera kraftigt från plats till plats. I synnerhet gäller detta naturligtvis under somrarnas regnskurar men även vid andra tidpunkter på året kan skillnaderna i nederbördsmängd vara förvånansvärt stora mellan lokaler som ligger helt nära varandra.

Fråga:

Det stod igår på Väder online att det kommit 0,3 mm nederbörd under dygnet, men idag kan man läsa i månadssammandraget att det inte kom någon nederbörd alls under gårdagen.
Svar: Om ett dygn får 0,3 mm nederbörd eller mindre räknas det inte som ett nederbördsdygn. Ofta handlar det nämligen i dessa fall om daggbildning. Under exempelvis klara höstdygn registrerar nederbördsmätaren inte sällan c:a 0,3 mm nederbörd fastän det knappast finns ett moln på himlen. I månads- och årssammandragen räknas dock all nederbörd in i den totala nederbördsmängden.

Fråga:

Det verkar blåsa mer än Väder online anger.
Svar: Vindstyrkor på mer än c:a 25 m/s är mycket ovanliga i inlandet. Om man bor ute vid kusten blåser det ofta betydligt mer.

Fråga:

Gäller vinduppgifterna på Väder online den maximala vindhastigheten eller medelvinden?
Svar: Vinduppgifterna på Väder online gäller den maximala vindhastigheten. Denna är nämligen oftast intressantast när man befinner sig på land eftersom det är de starkaste vindbyarna som är farliga för liv och egendom. Hade Väder online varit en havsbaserad väderstation hade det kanske varit lämpligare att ange medelvinden eftersom denna är bestämmande för våghöjden.

Fråga:

Väder online anger att det är flera plusgrader fastän det är frost på marken.
Svar: Väder online, liksom alla andra väderstationer av standardtyp, mäter temperaturen i luften en bit ovanför markytan. Marktemperaturen kan vara åtskilliga grader lägre under exempelvis vindstilla höst-, vinter- och vårmorgnar. Solen kan behöva åtskilliga timmar för att smälta markfrosten fastän Väder online hela tiden visat några plusgrader.

Fråga:

Vad är "vindavkylning"?
Svar: Vindavkylning är ett mått på den köldverkan vind och temperatur i kombination har på människan. Vindavkylning anges i °C. Enkelt uttryckt medför ökande vindhastighet ökande avkylning vid oförändrad temperatur. Det finns en klassisk formel för att räkna ut vindavkylningen - Siple-Passels formel - som dock är behäftad med vissa brister. Detta innebär bl.a. att värdena kan bli egendomliga vid mycket låga och mycket höga vindhastigheter. För de flesta förhållanden är dock vindavkylningen ett gott mått på vilken köldverkan som gäller.
På Väder online presenteras vindavkylningsvärdet endast om vinden har en avkylande inverkan enligt Siple-Passels formel.

 

Tillbaka