Tranor i Vattenriket


Tranvåren 2018

I månadsskiftet mars-april rastar tusentals tranor vid Pulken. Under den perioden kan du läsa här hur många tranor som setts. Har du själv sett tranor i Vattenriket? Vi vill gärna ta del av dina obsar!

 

Årssammanfattningar av obsar

Transäsongen 2016 i siffror länk( 370 kB)
Transäsongen 2015 i siffror länk( 375 kB)
Transäsongen 2014 i siffror länk( 384 kB)
Tranvårarna 2000-2013 – en sammanfattning länk( 380 kB)


Har du sett tranor i Vattenriket?

Fyll i dina uppgifter här:

Datum
(skriv så här 18-03-05)

Tidpunkt
(skriv så här 09:30)

Lokal

Observation (ange ungefärligt antal och notera gärna om de står på marken, flyger, och i så fall flygriktning)

Ditt namn

Din e-post adress

Din hemortTranobsar

18-02-19 10:20 Olseröd
Fyra tranor mot NO över byn.
Thomas Lindblad thomaslindblad6@gmail.com Olseröd

18-02-20 16:00 Pulken/Vittskövle vägen
11 st tranor flyger, flyttar sig på åkern
Hanna Laine hannamlaine@gmail.com Åhus

18-02-19 10:20 Olseröd
1 st trana flyger i östnordöstlig riktning
C-E Hagentoft hagentofthus@gmail.com Olseröd


Tranräkningar vid Pulken

Under högsäsong räknar Nordöstra Skånes Fågelklubb tranorna vid Pulken. Statistiken används inom Trangruppen för att bland annat bedömma när det är så många tranor i bygden att det är dags att mata dem så att de inte gör skada på nysådda åkrar.

Färgmärkta tranor

 

Färgkoden berättar vilken individ det är och vade den har för urstprung. Så här står det på www.svenskatranor.se:

I Sverige visar den individuella färgkombinationens översta ring (höger ben) i vilket område tranan är märkt. Några undantag finns från den principen. Tranor märkta i Västerbotten (första år 2000) har försetts med röd ring överst. De flesta av de som har märkts i Västmanland har svart ring överst. De flesta tranor i Sverige har märkts i Tranemotrakten med blå (några grön eller vit) ring överst . De som har märkts vid Hornborgasjön med omnejd har vit ring överst. Eftersom tranor märkta i Norge har samma nationskod som de märkta i Sverige, har sedan 1999 de norska försätts med gul ring överst i den individuella koden.

De nationella koderna som man kommit överens om i Europeiska tranarbetsgruppen är: Ryssland: vit. Estland, Lettland och Lithauen: vit-svart-vit. Finland: gul, gul-röd-gul och gul-svart-gul. Tyskland: blå, blå-vit-blå, blå-svart-blå eller blå-blå-annan färg. Polen: grön. Fåglar märkta i vinterkvarteren märks med vit-röd-vit för den östra flyttningsvägen (bl a Israel) och grön-röd-grön för den västra (bl a Spanien). 

Upp

Tillbaka