skip to Main Content

Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är cirka 30 politiker och representanter från lokala organisationer, kommunala förvaltningar och regionala myndigheter. Samrådsgruppen har en rådgivande roll och är en plattform för personer med olika verksamheter men med Vattenriket som gemensam nämnare att träffas. 

Samrådsgruppen sammanträder tre gånger om året. Ett möte om året förläggs i fält för att på ort och ställe studera någon aktuell fråga till exempel planerad verksamhet, redovisning av utfört arbete eller något problem som behöver diskuteras. Ordförande i samrådsgruppen har under lång tid varit ordföranden i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och sekreterare i gruppen är Naturvårdssamordnaren i Kristianstads Vattenrike, Hans Cronert. Ofta bjuds också någon mer avgränsad verksamhet i Vattenriket in för att delge sin specialistkunskap i något aktuellt ärende.

Protokollen från mötena skickas även till representanter för myndigheter och organisationer på central nivå.

Samrådsgruppen har ingen formell status att ta beslut, men med sin breda intresseförankring har den kunnat ge tydliga rekommendationer och förslag, som fångats upp av olika lämpliga aktörer.

Representanter

LRF Kristianstad kommun
Naturskyddsföreningen i Kristianstad
Nordöstra Skånes Fågelklubb
Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde
Köpinge Fiskevårdsområdesförening
Kristianstad-Bromölla Jaktvårdskrets
Christianstads Motorbåtsklubb
Beckhovets fiskebodsförening
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen
Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland
Region Skåne, Avdelningen för Regional utveckling
Högskolan Kristianstad
Kristianstads Drottningklubb
Vattenrikets Vänner
Ålakademin
Nedre Helgeåns regleringsföretag
Helgeåns Vattenråd

Kristianstads kommun:
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningskontoret, Tillväxt och hållbar utveckling
C4 Teknik
Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Nästa möte: Måndagen 5 november 2018.

Translate »
Back To Top